Ταινία Αυτόματης Διακίνησης στοιβών καλουπιών τυροκομίας

Υπάρχει η δυνατότητα της αυτόματης διακίνησης των στοιβών καλουπιών τυροκομικών προϊόντων, μέσω της βηματικής μεταφορικής ταινίας. Η αυτόματη διακίνηση των στοιβών καλουπιών έχει ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας αυτόματης αλυσίδας παραγωγής, στις βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων, ώστε το προϊόν να είναι έτοιμο προς ωρίμανση, μετά από τον απαραίτητο χρόνο στράγγισης του και τον κατάλληλο αριθμό αναστροφών του. Η βηματική μεταφορική ταινία έχει τη δυνατότητα δημιουργίας στοιβών 8 εώς 12 καλουπιών, μεταφοράς και αναστροφής αυτών, καθώς και της αποστοίβαξης των καλουπιών, όταν το προϊόν έχει στραγγίσει.

Περισσότερα Προϊόντα

Δείτε επίσης τα παρακάτω προϊόντα