Σύστημα Οριζόντιας και Κάθετης Κοπής Τυροκομικών Προϊόντων, αυτόματο και χειροκίνητο

Η κατασκευή αυτή χρησιμοποιείται για την κοπή του τυροπήγματος στους τυρολέβητες. Περιλαμβάνει οδηγούς μεταφοράς του συστήματος στους τυρολέβητες.

Περισσότερα Προϊόντα

Δείτε επίσης τα παρακάτω προϊόντα