Στοιβακτής/Αποστοιβακτής Καλουπιών Τυροκομίας

Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιείται για την κατακόρυφη στοίβαξη/αποστοίβαξη καλουπιών τυροκομίας κατά τη λειτουργία της γραμμής παραγωγής σε εργοστάσια επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων. Υπάρχει η δυνατότητα στοίβαξης/αποστοίβαξης πολλών καλουπιών, από 3 έως 12 καλούπια.

Περισσότερα Προϊόντα

Δείτε επίσης τα παρακάτω προϊόντα