Πλυντική Μηχανή Καλουπιών και Πλυντική Μηχανή Ξύλινων Βαρελιών

Η πλυντική μηχανή χρησιμοποιείται για το αυτόματο πλύσιμο και τον καθαρισμό των καλουπιών ή των ξύλινων βαρελιών αντίστοιχα. Στη πλυντική μηχανή αρχικά γίνεται η πρόπλυση, στη συνέχεια η κυρίως πλύση με ζεστό νερό και απορρυπαντικό, μετά ακολουθεί το ξέβγαλμα του απορρυπαντικού, και τέλος η πλύση με καθαρό νερό.

Περισσότερα Προϊόντα

Δείτε επίσης τα παρακάτω προϊόντα