Ολοκληρωμένη Γραμμή Φέτας με Γραμμή Στράγγισης και Αυτόματη Διακίνηση Στοιβών Καλουπιών Τυροκομίας

Η ολοκληρωμένη Γραμμή φέτας περιλαμβάνει τη Mεταφορική ταινία πλήρωσης και στράγγισης καλουπιών τυροκομίας και τη Βηματική Ταινία Αυτόματης Διακίνησης στοιβών καλουπιών, με τα κατάλληλα μηχανήματα επεξεργασίας. Στη γραμμή γίνονται αυτόματα η στοίβαξη των καλουπιών φέτας, οι αναστροφές και η αποστοίβαξη τους.

Περισσότερα Προϊόντα

Δείτε επίσης τα παρακάτω προϊόντα