Κυλινδρική δεξαμενή CIP, σύστημα καθαρισμού Clean InPlace

Η δεξαμενή αυτή χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του συστήματος σωληνώσεων που χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία και την παραγωγή των τυροκομικών προϊόντων.

Περισσότερα Προϊόντα

Δείτε επίσης τα παρακάτω προϊόντα