Ορθογωνική δεξαμενή αποθήκευσης τυροκομικών προϊόντων με στεγανό καπάκι

Στη δεξαμενή αυτή γίνεται η αποθήκευση των τυροκομικών προϊόντων με σκοπό την ωρίμανσή τους σε συνθήκες πλήρης στεγανότητας.

Περισσότερα Προϊόντα

Δείτε επίσης τα παρακάτω προϊόντα