Δεξαμενή αποθήκευσης γάλακτος – SILO

Η κατασκευή αυτή χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του γάλακτος. Με την αποθήκευση του γάλακτος σε κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης αποφεύγεται μέσω της συνεχούς ανάδευσης του ο διαχωρισμός των συστατικών του. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής δεξαμενών SILO μεγάλης χωρητικότητας (π.χ. 50tn).

Περισσότερα Προϊόντα

Δείτε επίσης τα παρακάτω προϊόντα