Δίσκος Αλατίσματος των Τυροκομικών Προϊόντων

Στον δίσκο αλατίσματος τοποθετούνται τα καλούπια των τυροκομικά προϊόντων με σκοπό τον αλατισμό τους.

Περισσότερα Προϊόντα

Δείτε επίσης τα παρακάτω προϊόντα