Αυτόματος Αναστροφέας Καλουπιών Τυροκομίας

Ο αυτόματος αναστροφέας χρησιμοποιείται για την ανατροπή των καλουπιών των τυροκομικών προϊόντων ώστε να γίνει η σωστή στράγγιση τους κατά τη λειτουργία της γραμμής παραγωγής και επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων. Υπάρχει η δυνατότητα ανατροπής πολλών καλουπιών, από 3 έως 12 καλούπια.

Περισσότερα Προϊόντα

Δείτε επίσης τα παρακάτω προϊόντα